U kunt vragen om geheimhouding van het onderdeel persoonsgegevens van de Basisregistratie personen (BRP). De gemeente is wel verplicht om uw gegevens te verstrekken aan de afnemers van de BRP, zoals de rijksoverheid en de Belastingdienst.Starten